Loading ...

Wszystko, co musisz wiedzieć o gwarancji pochodzenia

Ludzie zaczynają rozumieć problem, jakim jest zanieczyszczenie środowiska i świat staje się coraz bardziej ekologiczny. Z tego powodu na rynek energetyczny wprowadzono tzw. gwarancję pochodzenia, potwierdzającą ekologiczność produkowanej energii.

Czym jest gwarancja pochodzenia?

Gwarancja pochodzenia to dokument, który jednoznacznie i definitywnie określa, że energia elektryczna wprowadzona do obiegu została wytworzona w pełni z odnawialnych źródeł energii, nie emitując żadnych gazów. Więcej przydatnych informacji znajduje się pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/gwarancje-pochodzenia-informacje-o-zasadach-wydawania-i-obrocie.

Jak uzyskać taką gwarancję?

Gwarancja wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). Gwarancje pochodzenia może uzyskać każdy przedsiębiorca, wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek do operatora systemu dystrybucyjnego bądź przemysłowego, zarządzającego na danym obszarze. Wniosek musi być złożony w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii. Gwarancja wydawana jest ona na określoną ilość energii z dokładnością do jednego MWh. Ilość wytworzonej energii ustalana jest za pomocą urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Co daje gwarancja pochodzenia?

Z posiadania gwarancji pochodzenia płynie wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i środowiska. A oto najważniejsze z nich:

  • wizerunek przedsiębiorstwa pod względem ekologicznym ulega znacznej poprawie,
  • działalność firmy będzie miała realny wpływ na poprawę jakości środowiska,
  • firma będzie działała zgodnie z najnowszymi trendami i technologiami.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Gwarancja pochodzenia wydawana jest w postaci elektronicznej. Przekazywana jest ona bezpośrednio do rejestru. Okres jej ważności to 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii objętej gwarancją. Po tym czasie gwarancja traci ważność i zostaje wykreślona z rejestru. Każda gwarancja ma również swój indywidualny numer identyfikacyjny, dzięki któremu można zweryfikować wszelkie dane.