Loading ...

Rynek energii w Polsce

Energia elektryczna to bez wątpienia towar, który stanowi przedmiot handlu w miejscu, jakim jest rynek energii. Energia elektryczna jest takim samym towarem, jak wszystkie inne: musi zostać wyprodukowana w odpowiedni sposób, sprzedana określonym klientom i we właściwy sposób zostać do nich dostarczona. Klientem finalnym może być pojedyncza osoba (klient indywidualny), przedsiębiorstwo lub instytucja.

Rynek energii: definicja i charakterystyka

Czym jest rynek energii? To wiele procesów, które zachodzą między producentami energii, a jej odbiorcami końcowymi. Każdy z tych procesów przebiega w określonych ramach. W procesie biorą udział operatorzy systemów sieciowych, a także pośrednicy, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb klientów chcących kupić energię elektryczną.

W Polsce można wyróżnić kilka grup uczestników rynku energii:

  • producenci;
  • operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
  • sprzedawcy (spółki obrotu).

Rynek energii w Polsce

rynek energii

W Polsce energia elektryczna jest wytwarzana zarówno przez bardzo duże elektrownie, jak i niewielkie gospodarstwa domowe, które zostały wyposażone w instalacje do wytwarzania energii elektrycznej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że producentem głównym energii elektrycznej w Polsce są tak zwane elektrownie systemowe. W nich produkcja energii jest oparta w sensie ścisłym na wykorzystywaniu węgla kamiennego i brunatnego. Na drugim miejscu pod względem ilości wytwarzanej energii trzeba umieścić elektrociepłownie.

Energię elektryczną produkuje się również w elektrowniach fotowoltaicznych, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, a także w elektrowniach, które swoje działanie opierają na gazie lub biomasie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne określają, że w roku 2020 największy udział w produkcji energii elektrycznej miały elektrownie zawodowe. Z danych wyłania się obraz, w którym dominuje węgiel. Kamienny w 48 procentach, brunatny w 24. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii takich jak wiatr stanowi 9 procent całego rynku. Pozostałe OZE to zaledwie 1 procent całości rynku energii, jednak właśnie te elektrownie odnotowują największą dynamikę rozwoju.