Loading ...

Przepisanie licznika prądu krok po kroku

Przepisanie licznika prądu może zostać zainicjowane zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę lokalu. Dzięki temu można mieć pewność, że mimo niechęci drugiej ze stron (często wynikającej z nieetycznych pobudek) – istnieje szansa na zabezpieczenie się przed płaceniem cudzych rachunków. Poniżej znajduje się kompletna lista kroków, które należy poczynić, by przepisać licznik na nowego właściciela.

Skompletuj niezbędne dokumenty

Jak przepisać prąd na nowego właściciela krok po kroku? Przede wszystkim – jak najszybciej po zdaniu lokalu. Zasadniczo, do tego celu niezbędny jest dokument potwierdzający, że lokal zmienił właściciela (może to być akt notarialny lub zwykła umowa najmu), dokument tożsamości osoby, która przychodzi załatwić sprawę (aby potwierdzić swój interes prawny polegający na przepisaniu licznika na nowego właściciela) oraz protokół zdawczo-odbiorczy, jaki otrzymują obydwie strony po zbyciu lokalu. Dokument ten jest niezbędny, aby określić, za jaką część prądu obciążony będzie stary, a za jaką – nowy właściciel (najemca). Bardzo ważnym jest, by protokół był podpisany przez obydwie strony – to daje pewność, że dokument jest autentyczny i zawarte w nim dane są zgodne ze stanem znanym zbywcy i nabywcy.

Sprawdź wymogi dostawcy prądu

Powyższe dokumenty są absolutną podstawą, której będzie wymagał każdy operator. Niektóre firmy mogą jednak oczekiwać od Ciebie dodatkowych danych. Dlatego też przed wybraniem się do punktu obsługi klienta, warto sprawdzić szczegółową procedurę na stronie dostawcy prądu. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której osoba zainteresowana dotrze na miejsce, odczeka określony czas na swoją kolej i… odejdzie z kwitkiem przez brak dokumentów.

Wybierz się do odpowiedniego punktu

W Internecie można znaleźć najbliższy punkt, który zajmuje się między innymi przepisywaniem liczników. Warto wybrać się do niego jak najszybciej po zbyciu czy też nabyciu lokalu – dzięki temu można mieć pewność, że w międzyczasie nie dojdzie do żadnych nieplanowanych sytuacji, jak oskarżenie o kradzież prądu.