Loading ...

Dotacje na fotowoltaikę z programu rządowego Mój Prąd

Pomimo tego, że zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wiąże się obecnie z mniejszymi kosztami niż kilkanaście lat temu, nadal wiele osób nie może pozwolić sobie na inwestycję w odnawialne źródła energii. Dużym ułatwieniem stały się dotacje na fotowoltaikę, dzięki którym można uzyskać szybszy zwrot poniesionych kosztów. W przypadku programu Mój Prąd mowa jest o kwotach liczonych w tysiącach – do maksymalnie 5000 złotych na każda instalację PV.

Dotacje na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd

W ramach programu Mój Prąd możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej w postaci dotacji na fotowoltaikę. Skierowane są one wyłącznie dla osób fizycznych, które złożą w odpowiednim terminie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przeróżnych dokumentów. Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Pozwalają one na pokrycie połowy kosztów kwalifikowanych instalacji PV – maksymalnie 5000 złotych. Dotacja z programu Mój Prąd nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Jak złożyć wniosek o dotację na fotowoltaikę?

Wnioski o dotacje na fotowoltaikę dostępne są na stronie internetowej https://www.nfosigw.gov.pl/ w odpowiedniej zakładce. Można je składać w tradycyjny sposób, czyli osobiście w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW lub wysłać pocztą. Wygodnym rozwiązaniem okazuje się być złożenie wniosku online, czyli drogą elektroniczną. Wymaga to jednak posiadania profilu zaufanego lub elektronicznego dowodu z czytnikiem NFC podłączonym do komputera. Podczas wypełniania wniosku należy udzielić informacji dotyczących instalacji fotowoltaicznej, licznika i numeru punktu poboru energii. Musi zawierać załączniki w postaci kopii faktur będących potwierdzeniem wykonania inwestycji wraz z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi. W przypadku składania wniosku przez Internet prosumenci otrzymują na koniec elektroniczny identyfikator wniosku, który upoważnia do wprowadzania zmian w dokumentach. Informacja o rozpatrzeniu złożonego wniosku i przyznania dotacji następuje drogą elektroniczną, czyli na adres e-mail podany w składanym wniosku.