Loading ...

Czym są alternatywne źródła energii?

Obecnie zaobserwować można coraz powszechniejsze korzystanie z tzw. oze, czyli odnawialnych źródeł energii. Przyczyn takich działań jest kilka, a stosowane alternatywne źródła energii posiadają wiele zalet. Czym zatem są tego typu źródła i jakie są ich rodzaje?

Co to są alternatywne źródła energii?

Alternatywne źródła energii to źródła z których można czerpać energię bez uzależnienia od komercyjnych dostawców. Cechą charakterystyczną tych źródeł jest zdolność do samoregeneracji, nie zachodzą zatem obawy, że energia się wyczerpie. Najczęściej energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, a często również wytwarzana jest przez gospodarstwa domowe, które są jej konsumentami.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Współczesny rozwój nauki i technologii pozwala na wprowadzanie coraz nowszych rodzajów wytwarzania energii odnawialnej. Obecnie zalicza się do nich: biomasę roślinną i zwierzęcą, biogaz, energię wiatru, promieniowania słonecznego, pływów morskich, wód geotermalnych, wód płynących, a także wiązania jądra atomowego.


W tej chwili najpowszechniejsze z nich to energia pochodząca z wiatru, a także z promieniowania słonecznego, które coraz częściej wykorzystywane jest w gospodarstwach domowych. Celem wytwarzania energii tego typu należy zamontować specjalne urządzenia, tzw. kolektory słoneczne, które ustawiane są pod odpowiednim kątem do padających promieni słonecznych. Najczęściej konsumenci wykorzystują energię wytworzoną w ten sposób do ogrzewania wody w budynkach jednorodzinnych. Działanie takie pozwala znacząco obniżyć rachunki za energię od komercyjnych dostawców.

Zalety stosowania odnawialnych źródeł energii

Stosowanie oze niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko ekonomicznych, czyli obniżenia rachunków za dostarczaną energię, lecz przede wszystkim ekologicznych. Dzięki alternatywnym źródłom energii zmniejsza się emisja dwutlenku węgla, a co za tym idzie zanieczyszczenie powietrza, dzięki czemu poprawia się klimat. Zmniejszona emisja dwutlenku węgla dzięki oze ma także bardzo pozytywny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy i na nasze zdrowie.