Loading ...

Czym różni się sprzedawca od dostawcy prądu?

Energia elektryczna, która jest codziennie wykorzystywana w domach prywatnych i różnego rodzaju miejscach o charakterze publicznym, jest przedmiotem umowy sprzedaży. Dlatego też warto poznać podstawowe pojęcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej – czym różni się sprzedawca od dostawcy prądu?

Dystrybutor prądu

Mianem dystrybutora prądu określa się podmiot, który właściwie nazywa się Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Jest on posiadaczem pełnej infrastruktury, która umożliwia dystrybucję energii do nabywców.

Ustawa Prawo Energetyczne w pełni określa obowiązki dystrybutora, a wśród nich można wskazać m.in. konieczność utrzymania optymalnego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, planowanie jej rozwoju, a także takie zaplanowanie sieci, by możliwe było realizowanie umów sprzedaży energii elektrycznej.

W Polsce za dystrybucję prądu odpowiada jedynie kilka podmiotów, a cały obszar kraju jest podzielony na fragmenty, w których rolę OSD pełni inna firma. Każdy podmiot, który jest zainteresowany zawarciem umowy sprzedaży prądu, musi posiadać umowę dystrybucyjną z dostawcą.

Kim zatem są sprzedawcy prądu?

Dostawcy prądu

Sprzedawca energii elektrycznej (https://www.innogy.pl) nie jest tym samym co jej dystrybutor. W tym przypadku, są to podmioty, które na mocy umowy odkupiły energię elektryczną od jej wytwórców. Co ważne, sprzedawca nie musi wchodzić w posiadanie własnej sieci dystrybucyjnej, aby sprzedawać prąd. Dlatego też w Polsce można wskazać szereg sprzedawców prądu, którzy starają się uczynić swoje warunki umowne jak najbardziej konkurencyjnymi, oferując na przykład stałość stawki za kilowatogodzinę przez określony czas.

Warto wiedzieć, że choć umowa na dostawy energii jest obowiązkowa, wcale nie trzeba kupować prądu od tego samego podmiotu. W 2007 roku wprowadzono unijne regulacje, które czynią polski rynek energetyczny znacznie bardziej konkurencyjnym niż we wcześniejszych latach. Dzięki temu, można wybrać sprzedawcę prądu, który w największym stopniu odpowiada potrzebom danego nabywcy – między innymi pod kątem cen.