Loading ...

Czym jest leasing na fotowoltaikę?

Leasing na fotowoltaikę to sposób finansowania instalacji paneli słonecznych, który pozwala firmom na korzystanie z odnawialnych źródeł energii bez konieczności ponoszenia jednorazowych, wysokich kosztów zakupu i montażu urządzeń. W ramach tego modelu, leasingodawca udostępnia przedsiębiorstwu instalację fotowoltaiczną na określony czas, a leasingobiorca płaci za to regularne, najczęściej miesięczne, raty. Po zakończeniu umowy, instalacja może przejść na własność firmy.

Rodzaje leasingu fotowoltaiki

Istnieją dwie główne formy leasingu fotowoltaiki: leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing operacyjny polega na tym, że właścicielem instalacji przez cały okres trwania umowy pozostaje leasingodawca, który również odpowiada za jej serwisowanie i konserwację. Koszty amortyzacji są w tym przypadku ponoszone przez leasingodawcę, co wpływa na długość trwania umowy. Natomiast w leasingu finansowym odpowiedzialność za utrzymanie instalacji przechodzi na leasingobiorcę, który ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co często skraca czas trwania umowy.

Dla kogo jest leasing na fotowoltaikę?

Leasing fotowoltaiki jest dostępny dla różnych typów firm, niezależnie od ich wielkości czy formy prawnej. Mogą z niego korzystać zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże zakłady przemysłowe. Oferty leasingu są również dostępne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę, warto zapoznać się z wymaganiami i polityką różnych instytucji finansowych, ponieważ mogą one różnić się między sobą.

Elementy instalacji fotowoltaicznej w leasingu

Zakres przedmiotowy leasingu fotowoltaiki może obejmować zarówno całą instalację, jak i poszczególne jej elementy. W ramach leasingu można finansować panele fotowoltaiczne, inwertery, a także kolektory słoneczne. Środki uzyskane z leasingu mogą być również przeznaczone na montaż systemu, co daje firmom dużą elastyczność w planowaniu inwestycji.

leasing na fotowoltaikę

Wymagania do uzyskania leasingu na fotowoltaikę

Aby uzyskać leasing na fotowoltaikę, firma musi spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim liczy się czas funkcjonowania na rynku – zbyt krótki może być przyczyną odrzucenia wniosku. Ważne są również zdolność kredytowa, wysokość przychodów, brak zadłużenia oraz dobra historia kredytowa. Instytucje finansowe mogą również przeprowadzać własne analizy ryzyka, uwzględniając powiązania kapitałowe i osobowe leasingobiorcy.

Koszty leasingu fotowoltaiki

Koszty leasingu fotowoltaiki różnią się w zależności od wybranego modelu. W przypadku leasingu finansowego konieczne jest opłacenie podatku VAT z góry w jednej transzy. Z kolei leasing operacyjny pozwala na rozłożenie tego podatku na raty, co zmniejsza początkowe wydatki i ułatwia dostęp do finansowania mniejszym firmom. Dodatkowo, leasing operacyjny umożliwia odpisanie od podatku kosztów uzyskania przychodów związanych z opłatami leasingowymi i eksploatacją urządzeń.

Korzyści z leasingu fotowoltaiki dla firm

Decyzja o leasingu fotowoltaiki niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala uniknąć wysokich kosztów początkowych, co jest korzystne zarówno dla firm nieposiadających wystarczających środków, jak i tych, które chcą zachować finansową elastyczność. Leasing operacyjny zwalnia leasingobiorcę z obowiązku utrzymania i serwisowania instalacji, co zapewnia jej ciągłą sprawność techniczną. Po zakończeniu umowy instalacja przechodzi na własność firmy, co dodatkowo podnosi jej wartość. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii przyczynia się również do poprawy wizerunku firmy oraz jej niezależności energetycznej.

Kluczowe aspekty wyboru oferty leasingu fotowoltaiki

Wybierając ofertę leasingu fotowoltaiki, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Istotne są warunki czasu finansowania, wysokość wymaganego wkładu własnego oraz dostępność uproszczonej procedury wnioskowania. Ważne jest również, aby oferta obejmowała możliwość wykupienia ubezpieczenia instalacji oraz montażu przez firmę współpracującą z instytucją finansującą. Dbałość o te elementy zapewni firmie maksymalną korzyść z inwestycji w fotowoltaikę.