Loading ...

Białe certyfikaty – co to jest?

W ostatnich latach zachodzą ogromne zmiany klimatyczne takie jak: nagłe i odczuwalne ocieplenie klimatu, znaczne pogorszenie stany jakości powietrza – smog, długotrwałe susze czy też wyniszczające powodzie. W związku z takimi zjawiskami praktycznie na całym świecie trwa gorąca i żywa debata ekologiczna. Oczywiście sama debata nie może i nie załatwia tak ogromnego i palącego problemu, jakim jest bardzo zły stan środowiska naturalnego. Dlatego większość krajów Unii Europejskiej wprowadza stosowne do sytuacji przepisy proekologiczne, które dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Nic więc dziwnego, że ogromnym przeobrażeniom będą musiały przechodzić w przyszłych latach zakłady produkcyjne i duże przedsiębiorstwa. Nie inaczej sytuacja ma się oczywiście w Polsce, chociaż tutaj regulacje prawne w tym temacie dopiero zaczynają się pojawiać. Z pewnością jednak tempo tych zmian będzie musiało ulec znacznemu przyspieszeniu ze względu na bardzo ciężką sytuację ekologiczną, z którą musimy mierzyć się nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

Białe certyfikaty – co to takiego?

W związku z wprowadzaniem nowych przepisów powstała specjalna instytucja – białe certyfikaty. Tego typu regulacja jest już obecna na stałe na przykład we Francji czy Niemczech, a w Polsce będzie obowiązywała lada moment. Białe certyfikaty to specjalne dokumenty, które są przyznawane przedsiębiorstwom, którym dzięki zastosowaniu polityki i zasad proekologicznych udało się zaoszczędzić w pewnym okresie czasu daną ilość energii elektrycznej. Chodzi tutaj oczywiście o to, by zachęcić przedsiębiorców do podejmowania wszelkich zmian ekologicznych, które w sposób korzystny miałby przyczynić się dla środowiska naturalnego.

Białe certyfikaty – jak je zdobyć?

Jeżeli chodzi o procedurę przewidzianą dla zdobywania takich ekologicznych certyfikatów to ma ona opierać się na złożeniu odpowiedniego wniosku, który ma zawierać prośbę o dofinansowanie projektu modernizacji danego przedsiębiorstwa. Jeżeli zostanie on zaopiniowany pozytywnie to taka firma otrzyma środki na jego realizację.