Loading ...

Audyt energetyczny – co przemawia na jego korzyść i na czym polega?

W każdym gospodarstwie domowym zużywa się większe lub mniejsze ilości energii elektrycznej. Wszystko to niestety wiąże się z niemałymi kosztami, które w wielu przypadkach mocno nadwyrężają domowy budżet. Jest wiele sposobów na zmniejszenie kwot pojawiających się na fakturach za prąd, którymi warto się zainteresować. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego możliwe jest zredukowanie ilości energii w budynku.

Audyt energetyczny nie tylko w firmie – dlaczego wato przeprowadzić go także w domu?

audyt energetyczny

Celem audytu energetycznego jest znalezienie sposobów na zoptymalizowanie kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Jest on ekspertyzą, na którą składa się szereg elementów. Audyt energetyczny zawiera inwentaryzacje techniczno-budowlaną budynku i ocenę jego stanu technicznego. Wszystko to służy znalezieniu usprawnień i przeprowadzaniu odpowiednich działań termomodernizacyjnych. W każdym przypadku do dyspozycji jest dokumentacja, na podstawie której możliwe jest wybranie optymalnego zakresu termomodernizacji, uwzględniając koszty na podstawie opracowanych kosztorysów. To na jaki wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego padnie wybór, zależeć będzie w dużej mierze od sporządzonego zarysu technicznego i szkiców. Dysponując odpowiednim kosztorysem i dokumentami możliwe jest uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na przeprowadzone prace w postaci premii termomodernizacyjnej.

Z jakich etapów składa się audyt energetyczny?

Pierwszym krokiem w przypadku audytu energetycznego jest ustalenie ponoszonych kosztów ogrzewania danego budynku. Konieczne jest ocenienie sprawności użytkowanego systemu grzewczego wraz z określeniem wysokości zapotrzebowania na ciepło. Kolejnym krokiem jest obliczenie zużycia ciepła w sezonie grzewczym. Następnym etapem jest ocenienie stanu technicznego budynku wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami, co służy określeniu wymaganych prac remontowych. Zdaniem audytora jest także wskazanie przyczyn dużego zużycia energii w budynku. Zebrane dane są weryfikowane ze stanem rzeczywistym i wprowadzane ewentualne korekty.

Na koniec audytor wskazuje na konkretne przedsięwzięcia termomodernizacyjne, dzięki którym możliwe będzie zredukowanie kosztów ogrzewania. Ich przeprowadzenie ma wiązać się ze zwiększeniem szczelności i wzrostem efektywności użytkowanej instalacji grzewczej. Audytor ustala bilans zysków i strat, po czym przedstawia kosztorys prac termomodernizacyjnych wraz z harmonogramem ich działań.